Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: https://dsakelaris.com
Υπεύθυνος περιεχομένου: Δημήτριος Σακελάρης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ Ιδιωτική Εταιρεία που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δημήτριο Σακελάρη.

Η εταιρεία μας εδρεύει: 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 35
Επανομή 57500
Ελλάδα

Περιορισμός Ευθύνης

Ο Δημήτριος Σακελάρης δηλώνει ρητά ότι: 

1) δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη εμφάνιση, το είδος και συγκεκριμένα το περιεχόμενο άμεσων ή έμμεσων συνδέσμων με άλλες ιστοσελίδες, την ευθύνη των οποίων φέρουν αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές των ξένων αυτών ιστοσελίδων και  

2) το περιεχόμενο των ανωτέρω ιστοσελίδων ήταν απολύτως νόμιμο όταν δημιουργήθηκε η σύνδεση με την εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΚΕΛΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.

Ο Δημήτριος Σακελάρης δεν ασκεί κανενός είδους επιρροή στην τρέχουσα ή μελλοντική εμφάνιση και στο περιεχόμενο των συνδέσμων που παρουσιάζονται στην τρέχουσα ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο Δημήτριος Σακελάρης απέχει ρητά από το περιεχόμενο όλων των ιστοσελίδων που έχουν τροποποιηθεί μετά την δημιουργία των συνδέσμων τους.  Ευθύνη για κάθε παράνομο, παραποιημένο ή ημιτελές περιεχόμενο και συγκεκριμένα για βλάβη που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση πληροφοριών που παρουσιάζονται εκεί αναλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο οι ιδιοκτήτες και οι χειριστές των ανωτέρω ιστοσελίδων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Δημήτριο Σακελάρη για συγκεκριμένο σκοπό και μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων. Οποιαδήποτε επεξεργασία ερωτημάτων, αιτημάτων ή προσφορών απαιτεί συλλογή προσωπικών δεδομένων όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), διεύθυνση και τηλέφωνο περιορίζεται στις απαραίτητες πληροφορίες. Όλες οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, και φυλάσσονται τουλάχιστον για μία πενταετία. Η συλλογή, αποθήκευση και χρήση προσωπικών δεδομένων υποβάλλεται αποκλειστικά σε επεξεργασία σε κατάλληλη νομική βάση σύμφωνα με τους κανονισμούς GDPR και με την Ελληνική Νομοθεσία, και περιλαμβάνει την:

  • Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να εκπληρώσουμε κάποια σύμβαση και να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας,
  • Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας,

Δικαιώματα που διατηρείτε αναφορικά με τα Δεδομένα σας

  1. Πρόσβαση στα Δεδομένα. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα που διατηρούμε και αφορούν εσάς.
  2. Ανάκτηση Δεδομένων. Μπορείτε να μας αποστείλετε ένα αίτημα να συμπληρώσουμε ή να ανακτήσουμε κάποια ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα σας.
  3. Δικαίωμα Διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας.
  4. Περιορισμός διαδικασίας. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε τη διαδικασία των δεδομένων σας.  

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να δώσετε πληροφορίες όσο είστε συνδεδεμένος.  

Γνωστοποίηση Παραβίασης Δεδομένων. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων θα προχωρήσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, όπου καθίσταται δυνατό, το αργότερο σε 72 ώρες αφού λάβουμε γνώση αυτής θα γνωστοποιήσουμε την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων στην επιβλέπουσα αρχή.

Πολιτική Cookies

Για να ενισχύσετε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τα “cookies”.  Μετά από διάστημα 7 ημερών τα cookies που χρησιμοποιούμε λήγουν.

Τα “cookies” είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου που τοποθετούμε στον περιηγητή του υπολογιστή σας για να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας. Τα cookies, από μόνα τους, δεν μας λένε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή άλλα προσωπικά σας στοιχεία εκτός εάν επιλέξετε να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες σε εμάς, παραδείγματος χάρη, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας μια φόρμα επικοινωνίας στην σελίδα επικοινωνίας μας. Από τη στιγμή που θα επιλέξετε να δώσετε προσωπικά στοιχεία σε μια ιστοσελίδα, αυτά τα στοιχεία ενδεχομένως να συνδεθούν με τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στα cookies. Τα cookies είναι σαν μια ταυτότητα. Είναι μοναδικά στον υπολογιστή σας και μπορούν μόνο να διαβαστούν από τον διακομιστή που τα έδωσε σε εσάς. 

Εάν θέλετε να ελέγχετε ποια cookies θα αποδέχεστε ή ακόμη και να απορρίπτετε όλα τα cookies, μπορείτε να ρυθμίζετε τον περιηγητή σας ανάλογα. Οι περισσότεροι περιηγητές αυτόματα αποδέχονται τα cookies. Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή του περιηγητή σας έτσι ώστε να μην λαμβάνετε cookies και μπορείτε επίσης να διαγράφετε τα υπάρχοντα cookies από τον περιηγητή σας. Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι εάν δεν ρυθμίζετε τον περιηγητή σας θα αποδέχεστε τα cookies που σας παρέχει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Επαφές

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις αναφορικά με την προστασία των δεδομένων σας, μπορείτε να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dsakelaris.com και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό μέσα στο διάστημα ενός μήνα.  

Εάν πιστεύετε ότι ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες δεν συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήστε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων